Jak oświetlić biuro

Pomieszczenia biurowe, należą do grupy miejsc, w których głównym kryterium podczas doboru opraw oświetleniowych jest ich skuteczność świetlna. Oczywiście, bardzo ważnym elementem jest estetyka, ale ma to drugoplanowe znaczenie. Przestrzeń biurowa, spełnia jednocześnie wiele funkcji, jest miejscem pracy przy komputerze, przeglądania i opracowywania dokumentacji, spotkań z klientami. Pod względem ilości i jakości światła, muszą być spełnione pewne standardy i kryteria. Rozmieszczenie natężenia, czy rozkład luminacji, są przewidziane i regulowane polskimi normami, które dotyczą obiektów użyteczności publicznej. Normy te, nie ograniczają swobody projektantów i architektów. Określają one pewne parametry, dbając o podstawowe potrzeby człowieka, takie jak bezpieczeństwo, wygoda widzenia i wydolność wzrokowa. Normy nie ustanawiają i sugerują konkretnych rozwiązań, jednak należy ich przestrzegać. Wiemy, jak ważną role podczas pracy biurowej odgrywa możliwość skupienia i koncentracji. Dobrze zaprojektowane i oświetlone miejsce pracy, sprawia, że staje się ona przyjemniejsza i bardziej efektywna. Przy projektowaniu oświetlenia biura, należy pamiętać o takich parametrach, jak natężenie oświetlenia, jego rozkład i oddawanie barw. Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej stanowiska pracy, musi wynosić 500 luxów. Rozkład opraw, powinien być na tyle równomierny w pomieszczeniu, aby nie powodował spadku natężenia światła poniżej poziomu 200 luxów. Współczynnik oddawania barw (Ra), powinien przekraczać poziom 80(Ra), a barwa światła powinna wynosić 3000K. Gwarancją spełnienia tych parametrów, są obecnie stosowane w oprawach świetlówki. Ich skuteczność i temperatura barwowa na poziomie 3000K, predysponują je do stosowania w oprawach oświetlających pomieszczenia biurowe. Również zjawisko ciągłego „mrugania” tzw. zjawisko stroboskopowe, zostało wyeliminowane poprzez zastosowanie stateczników elektronicznych EVG. Obecnie na naszym rynku, jest wiele firm produkujących oprawy przeznaczone do oświetlania biur. Oprawy te, niezależnie od tego czy są zwieszane, wpuszczane czy na tynkowe, powinny spełniać ww. kryteria.

Artemide
Camdo Red

Artemide Cadmo Red. DDSpace - oświetlenie Kraków
copyright 2009-2024 ddspace, created by phocus.pl - fresh web design